Description

Bartın ili ve ilçelerini taşkından koruma amacıyla inşaatı yapılacak olan 6000 HA alan ve yaklaşık 47 KM ırmak ve yan kollarının, fotogrametrik, yersel ve batimetrik yöntemler kullanılarak yüksek doğrulukta halihazır haritasının üretimi işi, 120 günlük süre zarfında eksiksiz olarak tamamlanarak teslim edilmiştir.

Project Description

Bartın ilinin taşkından korunması amacı için yapılacak olan taşkın koruma ...

Release Date:

09/05/2023

Client:

Altura Mühendislik

Author:

Altura Mühendislik